Yeni eğitim öğretim yılında birinci ders zili bugün çalıyor

Yeni eğitim öğretim yılında birinci ders zili bugün çalıyor

AA

Üç aylık yaz tatili sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı birinci ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için birinci ders zili bugün çalacak.

Yeni eğitim öğretim yılı birinci periyodu 19 Ocak’ta sona erecek.

İkinci devir 5 Şubat’ta başlayacak ve 14 Haziran’da karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatili başlayacak.

Birinci periyot orta tatili 13 Kasım-17 Kasım, yarıyıl tatili 22 Ocak-2 Şubat, ikinci devir 5 Şubat 14 Haziran, ikinci devir orta tatili ise 8 Nisan-12 Nisan tarihleri ortasında yapılacak.

Ortaokul 5. sınıf rehberlik uygulamarı 11-15 Eylül’de

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9. sınıflar 4-8 Eylül’de ahenk eğitimi almıştı.

Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül’de gerçekleştirilecek.

20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yapacağı 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında fiyatsız ders kitapları ve yardımcı kaynakları da öğrencilere ulaştırdı.

Yeni eğitim-öğretim yılı 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayacak.

Sınıfta kalma geri geldi

Bakanlık bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti.

Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık şartları tekrar düzenlendi, sınıf tekrarı yine uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı.

Bu kapsamda açık liselere yalnızca istisnai durumda olan öğrenciler kayıt olabilecek.

Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi.

Yıl sonu muvaffakiyet puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar direkt bir üst sınıfa geçebilecek.

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek, 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar da sınıf tekrar edecek.

Bu uygulama 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak.

Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak, özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler 1 saat fazla toplumsal sorumluluk çalışması yapacak.

Klasik imtihanlar yapılacak

Öte yandan liselerdeki imtihanlar artık yalnızca yazılı yoklama biçiminde yapılacak.

6698 sayılı kanunda yer verilen kişinin açık isteği aranmaksızın ferdî bilgilerinin işlenmesini mümkün kılan durumlar dışında öğrencilere ilişkin şahsî bilgiler veli, vasi yahut ilgili kişinin açık isteği olmaksızın işlenemeyecek.

Okullarda imtihan haftası uygulaması başlıyor

Bakanlık tarafından birinci sefer imtihanlara ait çatı bir yönetmelik yayımlandı.

Ölçme ve Kıymetlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm imtihanlarının ortak yazılı olarak yapılması kararı yer aldı.

Okullarda öğretmenler tarafından yapılacak yazılı imtihanlarda açık uçlu ve kısa karşılıklı sorular kullanılacak.

Ülke vilayet ve ilçe ve okul genelinde ortak yazılı imtihanlar yapılacak.

Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak imtihan yapılacağı duyurulacak.

Ortak yazılı imtihanlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp pahalandırılacak.

5. sınıfa kadar yazılı imtihan olmayacak

Yeni düzenleme kapsamında bu yıldan itibaren ilkokul 4. sınıflarda da yazılı imtihan saati uygulaması artık yapılmayacak ve 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim evrakına nazaran verilecek.

Okullarda imtihan haftası uygulaması yapılacak, imtihanların hangi tarihlerde yapılacağı öğretim yılı başında ilan edilecek.

Bakanlık Türkçe ve yabancı lisan derslerine ait de kıymetli kararlar aldı.

Türkçe, Türk lisanı ve edebiyatı ile yabancı lisan derslerinin imtihanları dinleme, konuşma, okuma ve yazma maharetlerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak.

Ayrıca öğrenciye anında geri bildirim vermek için kısa vadeli imtihanlar yapılabilecek.