Türk edebiyatına yaptığı eşsiz hizmetlerle bilinen, çeviri ustası bir müellif: Ezra Erhat

Türk edebiyatına yaptığı eşsiz hizmetlerle bilinen, çeviri ustası bir müellif: Ezra Erhat

Ünlü müellif ve mütercim Ezra Erhat, 1915’te İstanbul’da doğdu. Birinci ve ortaöğrenimini Belçika’da tamamladı. 1939’da Ankara Üniversitesi Lisan ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi. 1946’da doçent oldu.

1948’de sol eğilimli oldukları gerekçesiyle birebir fakülteden Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Adnan Cemgil, Niyazi ve Mediha Berkes’le birlikte vazifesine son verildi.

1946-56 yılları ortasında Yeni İstanbul ve Vatan gazetelerinde yazılar yazdı. Uzun yıllar Memleketler arası Çalışma Örgütü’nde (ILO) kütüphanecilik yaptı. 12 Mart periyodunda Vedat Günyol ve Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte tutuklandı.

Fransızca, Almanca, İngilizce, Latince ve Eski Yunancadan çeviriler yaptı. Birinci çevirileri Çeviri mecmuasında çıktı. Sophokles’ten Elektra’yı, Aristophanes’ten Barış‘ı, Exupery’den Küçük Prens‘i çevirdi.

Çeşitli mükafatlar aldı

Twitter’da bizi takip edin

Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte çevirdiği Hesiodos, Yapıtı ve Kaynakları 1977’de basıldı. A. Kadir ile birlikte İlyada destanından yaptığı çevirinin birinci cildi 1959’da Habip Edip Törehan Ödülü’nü, üçüncü cildi 1961’de Türk Lisan Kurumu Çeviri Ödülü’nü aldı.

Eserleri

Mavi Anadolu (1960); Mavi Seyahat (1962); İşte İnsan-Ecce Homo (1969); Mitoloji Sözlüğü (1972); Mektuplarıyla Halikarnas Balıkçısı (1976); Sevgi İdaresi (1978); Karya’dan Pamfilya’ya Mavi Seyahat (1979); Troya Masalları (1981); Osmanlı Münevverlerinden Türk Aydınına (2002); En Gerçek Mürşit-Gülleylâ’ya Anılar (1996)

Ezra Erhat öldü

Yazar ve mütercim Ezra Erhat, 6 Eylül 1982’de hayatını kaybetti.