Sarsıntılardan etkilenen dört vilayetteki üniversitelilere özel öğrencilik hakkı

Sarsıntılardan etkilenen dört vilayetteki üniversitelilere özel öğrencilik hakkı

AA

Yükseköğretim Heyeti (YÖK), 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Konseyi toplantısında 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da bulunan üniversitelere ilişkin binaların sarsıntıdan etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma imkanları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim süreçlerini görüştü.

Toplantıda alınan kararlar Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) ile devlet üniversitelerinin rektörlüklerine gönderildi.

Buna nazaran Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerin mevcut fizikî durumları, kentlerdeki barınma imkanları üzere etkenleri göz önünde tutarak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere fakülte ve yüksekokullar bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağı ve enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağına üniversite senatoları karar verecek.

Özel öğrencilik hakkı

Uzaktan öğretim yahut yüz yüze eğitim görecek öğrencilerden talep edenlere Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Seviyesindeki Programlar Ortasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Kol İle Kurumlar Ortası Kredi Transferi Yapılması Temellerine Ait Yönetmelik’in özel öğrencilik kararlarına tabi olmaksızın kayıtlı oldukları programla muadil ve öğretim lisanı tıpkı olan başka devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı tanınacak.

Bu kapsamda özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrenciler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine müracaat yapacaklar.

Başvurdukları üniversite tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu programla muadil ve öğretim lisanı birebir olan program ile sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusu kabul edilecek.

Özel öğrencilik bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen yahut özel durumu, sıhhat ve gibisi nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak koşuluyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi tabir etmektedir.

Bir yıl kayıt dondurma hakkı tanınacak

Üniversite senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve öbür üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almak için müracaat yapmayan lakin ‘öğretmenlik uygulaması’ dersini yüz yüze alması gereken öğrenciler talepleri halinde bu derse bulundukları vilayetlerdeki üniversitelerde devam edebilecekler yahut yalnızca bu ders için özel öğrencilik başvurusu yapabilecekler.

Üniversiteler gereksinim duyması halinde bu durumdaki öğrencilerin iş ve süreçlerini koordine etmesi için sorumlu ünite görevlendirecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere eğitim öğretim mühletine dahil edilmeden bir yıl kayıt dondurma hakkı tanınacak.