Memur-Sen, 2024'te memurların alacağı maaşları hesapladı

Memur-Sen, 2024’te memurların alacağı maaşları hesapladı

AA

Kamu Vazifelileri Hakem Heyeti’nin açıkladığı 2024-2015 ortasında uygulanacak memur ve memur emeklilerini artırım oranları bugün Resmi Gazete’de yer aldı.

Memur ve memur emeklilerine yapılacak artırım oranları; 2024 yılında yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılında yüzde 6 artı yüzde 5 olarak kabul edildi.

Buna nazaran memurların yalnızca mali hakları değil toplumsal hakları da tekrar belirlendi.

Memur-Sen, kamu vazifelilerinin ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali, toplumsal, özlük ve demokratik haklarını kapsayan 7. Devir Toplu Mukavelede, genele yönelik 59 husustan oluşan toplu kontrat kazanımlarını sayı vererek paylaştı.

Enflasyon verisi TCMB’nin kestiriminden alındı

Sendikanın hazırlayıp sunduğu tablodaki enflasyon oranı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son raporuna nazaran açıklanan enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 58, 2024 sonunda ise yüzde 33 olması varsayımı baz alındı.

Memur-Sen’in 2024 yılı maaş hesaplaması, enflasyon farkının yüzde 26,5 olacağı öngörüsünden yola çıkarak yaptığı belirtildi.

Memurların Ocak 2024’teki artırım oranı yüzde 46,81

Buna nazaran, enflasyon farkı ödemesiyle, memurların Ocak 2024’teki toplam artırım oranı yüzde 46,81’e ulaşacak.

22 bin 77 lira maaş alan memur, 2024 Ocak’ta 32 bin 297,40 lira alacak

2023 Temmuz ayı prestijiyle 22 bin 77 lira olan en düşük maaş 2024 Ocak ayı prestijiyle 32 bin 297,40 lira maaş alacak.

Hemşire personel

Hemşire çalışana 7. Periyot Toplu Sözleşme’de karar altına alınan 10 puan (699,53 TL) ek ödeme dahil edildi.

Mühendis unvanlı personel

Mühendis unvanlı işçiye 7. Devir Toplu Sözleşme’de karar altına alınan 20 puan (1.399,07 TL) ek ödeme dahil edildi.

Tekniker ve teknisyen unvanlı personel

Tekniker ve teknisyen unvanlı işçiye 7. Periyot Toplu Sözleşme’de karar altına alınan 5 puan (349,77 TL) ek ödeme dahil edildi.

Veteriner tabip unvanlı personel

Veteriner doktor unvanlı çalışana 7. Periyot Toplu Sözleşme’de karar altına alınan 20 puan (1.399,07 TL) ek ödeme dahil edildi.

Şef unvanlı personel

Şef unvanlı işçiye 7. Devir Toplu Sözleşme’de karar altına alınan 12 puan (toplamda 22 puan) (839,44 TL) ek ödeme dahil edildi.

Şube müdürü, müdür unvanlı personel

Şube müdürü, müdür unvanlı çalışana 7. Devir Toplu Sözleşme’de karar altına alınan 20 puan (1.399,07 TL) ek ödeme dahil edildi.

Yayınlanan kararda yer alan toplumsal haklar

Yayınlanan karara nazaran, aile yardımı ödeneği gösterge yardımı sayısı belirlenirken üç ayda bir verilen toplu mukavele ikramiyesinin de aylık ödeneceği aktarıldı.

Kamu vazifelilerinin geneline yönelik mali ve toplumsal haklar kapsamında katsayıların belirlenmesi ve fiyatların artırılmasına karar verildi.

Alınan kararlar içinde kontratlı çalışana yiyecek yardımı, emekli olanlara ödenen tazminat, burs alan yahut devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneğinin verilmesi, taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk artırımı, müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyologların artırım ve tazminatları, seyir vazife tazminatı, hizmet tahsislik konutların kapsamının genişletişmesi, KİT’lerde konut kira bedeli, itfaiyecilerin hizmet sınıfı ve ek ödemesi, yükseköğretim kurumları disiplin şuralarında sendika temsilcisinin bulunması da yer aldı.

Avukatlık vekaletname fiyatındaki 10 bin gösterge sayısı 20 bin olarak değiştirildi.

Programcı ve çözümleyicilerinin artırım ve tazminatları düzenlendi.

Servis fiyatı, kimi işçinin giyecek yardımı, KİT’lerde misyon yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı, sivil savunma uzmanlarının ve şef ve amirlerin özel hizmet tazminatları, muhafaza ve güvenlik vazifelilerinin ek ödeme oranı, kontratlı işçi olarak istihdam edilen teknik işçiye ek fiyat kuralları belirlendi.

Hac izni

Hac müsaadesi icin de Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal müsaadesi kalmayan kamu vazifelileri hac mühletince fiyatsız müsaadeli sayıldı.

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma koşulları belirlendi.

Kreş müsaadesi, tabiplere ve öbür sıhhat çalışanına ek ödeme, engelli çocuk aile yardımının artırılması, avukatlara yol tazminatı verilmesi, misafirhanelerden yararlanma kıstasları yine düzenlendi.

Sözleşmeli işçinin harcırahı, misyon değişikliklerinde aylığa hak kazanma, ek gösterge çalışması ve yurt içinde yer değiştirme masrafı ödenmesi kabul edilen hususlar ortasında yer aldı.