George Orwell'ın Neden Yazıyorum kitabında muharririn müelliflik serüveni

George Orwell’ın Neden Yazıyorum kitabında muharririn müelliflik serüveni

George Orwell, totaliterlik aykırısı, kelamını sakınmayan toplumsal tenkitleriyle edebiyat sahnesine adım attığı günden beri isminden sürekli kelam edilen, müşahedeleri hiçbir devirde yeniliğini yitirmemiş bahadır bir kalem.

Politik hedefle sanatsal emeli bütünleştirmeyi birincil vazifesi addeden Orwell, 1936-1947 yılları ortasında farklı mecralar için kaleme aldığı yazılarda, kitapçılık yılları anılarından radyoda edebiyat programı yaptığı günlere, dünya edebiyatının önde gelen isimlerine dair incelemelerinden sansürle gölgelenmiş roman ve şiir tipleri üzerine müşahedelerine kadar, okura devrin politik atmosferiyle bütünleşen bir edebî panorama sunuyor.

Yazarın müelliflik yolculuğu

George Orwell beş altı yaşlarından itibaren müellif olması gerektiğini biliyordu. Bir kaplana dair olduğunu hatırladığı, küçük yaşta kaleme aldığı birinci şiirinden başlayarak onu geçimini sağlayacağı denemelere, 1984 ve Hayvan Çiftliği üzere klasiklere kadar götüren müelliflik seyahatinde bildiği yoldan şaşmayan bir kalemdi.

Twitter’da bizi takip edin

Neden yazıyorum sorusu

“Neden Yazıyorum” bu açıdan, boş sayfanın başına geçen yalnız çocuklar, yazıya hayatını adayanlar için kıymetini hiç kaybetmeyen bir metin oldu. George Orwell Neden Yazıyorum’a ismini veren denemesinde yazma içgüdüsünün arkasındaki sebeplerin neler olabileceğini irdeliyor.

Kitaba dair…

Aslan ile Tekboynuz”da savaş vakti İngiltere’sine mercek tutuyor, Bir İdam’da Burma’da vazife yaptığı devirde idam edilen bir mahkûmu anlatıyor, Bir Fili Vurmak’ta ise tekrar Burma’da saldırgan bir fili öldürmesi emredildiğinde yaşananları aktarıyor.