Fas'ın Türk malı ithalatı yüzde 20,5 arttı

Fas’ın Türk malı ithalatı yüzde 20,5 arttı

AA

Türkiye ihracatta pazar arayışlarını çeşitlendirdi ve yapılan memleketler arası temaslar ve hür ticaret mutabakatları meyvelerini vermeye başladı.

Fas’ın dış ticaret istatistiklerinden sorumlu devlet kurumu olan Fas Döviz Ofisi, yayınladığı raporla ülkenin Türk malları ithalatının 2022’de yıllık bazda yüzde 20,5 arttığını duyurdu.

Fas’ın 2022’de ticaret alışverişlerinin yüzde 27,4’ünün İspanya ile gerçekleştiği aktarılan raporda, Fransa’nın yüzde 23,1 ile ikinci sırada, İtalya’nın yüzde 7,7 ile üçüncü sırada ve Türkiye’nin de yüzde 7,2 ile dördüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Fas’ın Türkiye’den geçen yılki ithalatı 2,79 milyar dolar

İthal edilen ticaret mallarına ait raporda, Fas’ın Türkiye ile hür ticaret muahedesi çerçevesinde yaptığı ithalatın 2022’de bir evvelki yıla nazaran yüzde 20,5 artışla 27,1 milyar dirheme (2,79 milyar dolar) yükseldiği kaydedildi.

Fas ticaret için Avrupa’yı tercih ediyor

Fas Döviz Ofisinin raporunda, Fas’ın 2022 yılı ticaret alışverişlerinin birçoklarının yüzde 58,8’lik hisseyle Avrupa ile gerçekleştiği söz edildi.

Türkiye-Fas dış ticareti

Fas ve Türkiye, Nisan 2004’te iki ülke ortasında hür ticaret mutabakatı imzalamıştı ve mutabakat Haziran 2006’da yürürlüğe girmişti.

Fas’ın Türkiye’den yaptığı mal ithalatı, son yıllarda Türk mal ihracatındaki yükseliş ve imzalanan ikili ticaret mutabakatlarının tesiriyle hızlanarak arttı.

Fas’ın Türkiye’den ithalatı 2020 yılında yaklaşık 18,33 milyar dirhem (1,87 milyar $) olurken, 2021’de 22,5 milyar dirheme (2,3 milyar $) yükselmişti.