Fahrettin Altun: Milletimizin en büyük gücü Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğidir

Fahrettin Altun: Milletimizin en büyük gücü Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğidir

AA

İletişim Lideri Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hindistan’daki G20 Başkanlar Doruğu temasları kapsamında, İngiltere merkezli Daily Express gazetesinde “Türkiye’nin Sürdürülebilir Gelecek Vizyonu” bahisli bir makale kaleme aldı.

Makalesinde, dünyanın çok kıymetli bir periyottan geçtiğine işaret eden Altun, iklim krizi derinleştikçe, krize müdahale etmeye dönük gayretlerin hiç olmadığı kadar arttığını belirtti.

İklim değişikliğinin insanlığa maliyeti çok yüksek olduğunu ve tüm dünyada büyük ölçekli göç hareketlerine yol açtığını aktaran Altun, “Çevresel meseleler ve istikrarsızlık kaynaklı göç birçok ülkenin üstesinden gelebileceği düzeyin üzerine çıkıyor. Fakat bu değerli zorluklara karşın, bu durumun üstesinden gelmek ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmakla mesulüz.” değerlendirmesini yaptı.

“Türkiye olarak üzerimize düşeni, hatta daha fazlasını yapıyoruz”

Altun, Türkiye’nin üzerine düşeni, hatta daha fazlasını yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

Çevremizi muhafazaya yönelik tüm kıymetli milletlerarası mutabakatların imzacısı olarak, yalnızca ülkemizde değil bölgemizde de daha sürdürülebilir uygulamalar oluşturmaya çabalıyoruz. Ülkemiz, Binyıl Kalkınma Maksatlarına ulaşmak, hatta bu gayeleri aşmak için gayret sarf etmektedir. Irmaklarımız, denizlerimiz, ormanlarımız ve biyolojik çeşitliliğimiz de dahil olmak üzere etrafımızı korumak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Ülkemizde çok yoksulluğu neredeyse büsbütün ortadan kaldırmış durumdayız. Ülkemiz düşük gelirli vatandaşlarımızın sağlıklı bir ömür sürmelerine öncelik vermeye devam ediyor. Minimum fiyatın ve sıhhat yardımlarının halkımızın temel gereksinimlerini karşılamasını sağladık. Sıhhat, eğitim, altyapı ve ekonomik büyümeye yönelik büyük yatırımlar yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin hedefi, Binyıl Kalkınma Amaçları doğrultusunda üretken istihdam ve insan onuruna yakışır çalışma şartlarıyla yoluyla halkımızın refahını sağlamaktır.

Enerji yatırımlarına dikkat çekti

Altun, Türkiye’nin son yıllarda yenilenebilir kaynaklarını, güç kaynağı çeşitliliğine entegre etme konusunda büyük ilerleme kaydettiğini de belirterek şu sözleri kullandı:

Elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 54’ünün (yaklaşık 100 GW) hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal ve biyokütle üzere yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini söylemekten gurur duyuyoruz. Son yıllarda ülkemiz yenilenebilir güç kaynaklarını artırmak için vergi ve yatırım teşviklerini arttırmıştır. Yaptığımız çalışmalar, ülkemizi Avrupa’nın beşinci, dünyanın ise on ikinci en büyük yenilenebilir güç üreticisi haline getirmiştir.

“Devletimiz son 5 yılda 6 milyar fidanı toprakla buluşturmuştur”

Türkiye’nin uzun müddettir ormanların tahrip edilmesi problemiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla buna karşı çok net bir duruş sergilendiğine değindi.

Ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının, 2015 yılında dünya orman varlığı sıralamasında 46. sırada olan Türkiye’yi 2020 yılında 27. sıraya yükselttiğini anlatan Altun, “Devletimiz son 20 yılda yaklaşık 5,7 milyon hektar alanda çalışma yürütmüş ve yaklaşık 6 milyar fidanı toprakla buluşturmuştur. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye’nin iklim değişikliğinin tesirlerine karşı karbon yutağı vazifesi gören orman alanları 20,8 milyon hektardan 23,1 milyon hektara yükselmiştir. BM Besin ve Tarım Örgütü’nün datalarına nazaran Türkiye, 2010-2020 yılları ortasında orman alanındaki yıllık net artışta Avrupa’da birinci sıradaydı.” bilgilerini paylaştı.

Fahrettin Altun, Türkiye’nin çeşitli su idaresi ve muhafaza teşebbüslerinde etkin bir rol oynadığını da bildirdi.

Geliştirilmekte olan temel stratejilerden birinin, global iklim değişikliği ve artan kuraklıktan kaynaklanan su kıtlığı ile başa çıkmak için, “Sürdürülebilir Kalkınma” amaçları ile uyumlu olarak, arıtılmış atık suyun tekrar kullanılması olduğunu söz eden Altun, su kaynaklarının kalitesinin izlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.

“Su tasarrufu konusunda kampanyalar başlatıldı”

Altun, kamuoyunu su tasarrufu ve sorumlu kullanımın değeri konusunda bilinçlendirmek için çeşitli kampanyalar ve eğitim programları başlatıldığını; bu teşebbüslerin, bir bütün olarak, suyun yönetilmesi ve korunması alanındaki global en güzel uygulamalarla uyumlu olduğunu ve Türkiye’nin bu hayati mevzuyu ele alma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Türkiye’nin, daha sürdürülebilir ve sağlam bir iktisat yaratmaya yönelik kapsamlı bir stratejinin kesimi olarak, birçok kesimde güç verimliliğinin artırılması konusunda kıymetli ilerlemeler kaydettiğinin altını çizen Altun, şu tabirleri kullandı:

Devletimiz, binalarda, ulaşımda ve sanayilerde güç verimliliğini teşvik etmek üzere çok sayıda siyaset, düzenleme ve programı yürürlüğe koymuştur. Örneğin, binalarda güç performansı yönetmeliğinin uygulanması, yeni ve mevcut binaların güç tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır. Konutlarda ve işyerlerinde güç tasarruflu aygıt ve aydınlatmaların kullanımını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Güç verimliliği sağlayan teknoloji ve uygulamalara geçilmesini teşvik etmek gayesiyle sanayi bölümünde çeşitli teşvikler sağlanmıştır. Bunlar ortasında güç tasarrufu sağlayan ekipman ve süreçlere yapılan yatırımlara yönelik hibeler, vergi teşvikleri ve düşük faizli krediler yer almaktadır.

“Sıfır Atık” projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, etraf hususlarında farkındalık oluşturulması ve atıkların sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda yönetilmesi amacıyla 2017 yılında “Sıfır Atık” projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan Altun, projenin, atık oluşumunu önlemeye odaklanan ve her eserin tekrar kullanılması ya da tekrar fonksiyonel hale getirilmesi için kaynakların ömür döngülerinin tekrar değerlendirilmesini teşvik eden yönergeleri içerdiğini bildirdi.

Altun, Türkiye’nin geri dönüşüm oranının 2017 yılında yüzde 13 iken, 2022 yılında yüzde 30’a ulaştığını aktararak, şunları kaydetti:

Hedef, 2035 yılına kadar tüm geri dönüştürülebilir atıkların yüzde 60’ının geri dönüştürülmesidir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve BM Genel Sekreteri Guterres, 19 Eylül 2022 tarihinde New York’taki BM Genel Merkezi’nde bir ortaya gelerek ‘Sıfır Atık’ uygulamasına ait farkındalığı artırmak maksadıyla ‘Küresel Taahhüt Belgesi’ni imzalamıştır. Çok sayıda ülkeden takviye alan taahhüt evrakının, imza süreci hala devam etmektedir.

Bunlar, Türkiye’nin hem iklim değişikliğinin tesirlerini azaltmak hem de gençlerimiz için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek üzere verdiği çabayı temsil eden bir kaç örnektir. Milletimizin en büyük gücü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sergilediği kararlı liderliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 1990’ların başında İstanbul Belediye Başkanlığı misyonunu üstlendiğinden bu yana, ülkemizde etraf korunması konusunun en büyük savunuculardan biri olmuştur. Ülkemizin sürdürülebilir geleceğine yönelik vizyonu, bütüncül ve sürdürülebilir ekonomiyi teşvik eden akıllı yatırımlara dayanmaktadır.

Bugün ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu büyük etraf problemlerinin son derece farkındayız. Ulusal seviyede sürdürülebilir bir iktisat inşa etmeye çalışırken, dünyamızda misal niyetlere sahip uluslarla işbirliği yapmalı ve teknik bilgilerimizi paylaşmalıyız. G20 Konferansı tam olarak bunun için eksiksiz bir fırsat sunmaktadır. Türkiye olarak çevreyi korumak ve ortaklarımızla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için her vakit elimizden geleni yapacağız. Sonuç olarak dünya ortak ve tek ömür alanımızdır ve hiçbir güç tek başına insanlığın karşılaştığı zorlukların üstesinden gelemez. Etraf problemlerinin insanlığa yönelik yarattığı tehdit karşısında, ortak amaçlarımıza ulaşmak ve bu amaçları aşmak için birlikte çalışmak hepimizin misyonudur.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)