BDDK'den kredilerin kullandırılmasına ait yeni karar

BDDK’den kredilerin kullandırılmasına ait yeni karar

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eksik doküman ya da bağımsız kontrol beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı aldı.

BDDK’den yapılan açıklamada, bilindiği üzere, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin faal bir biçimde çalışmasını ve kredilerin emeline matuf bir biçimde kullanılmasını sağlamak hedefiyle gerekli görülen bir makroihtiyati önlem olarak 7 Temmuz 2022 tarih ve 10265 sayılı Şura kararı alındığı, kelam konusu kararın 21 Ekim 2022 tarih ve 10389 sayılı Konsey kararı ile güncellendiği anımsatıldı.

Şartlı kredi kullanımı

Söz konusu kararlar kapsamında, mevcut durumda bağımsız kontrole tabi şirketlerin, yabancı para (YP) nakdi varlıklarının Türk lirası (TL) karşılığının 10 milyon TL’nin üzerinde olması ve bu şirketlerin YP nakdi varlıklarının faal toplamından yahut son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5’ini aşması durumunda bu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yapılan değerlendirmeler sonucunda kelam konusu kararlar uyarınca; dokümanların mühleti içerisinde yahut yordamına uygun olarak tevdi edilmemesi sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, kredi kullandırılan tarihler prestijiyle durumlarının bahse husus Şura kararları kapsamında belirlenmiş olan sınırlamalara karşıtlık teşkil etmediğini yahut bağımsız kontrole tabi olmadığını belgelendirmeleri; belirlenen sınırlamalara uymamaları yahut bağımsız kontrole tabi olmadıklarına ait gerçeğe alışılmamış beyanda bulunmaları sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, mevcut durumda bahse bahis karşıtlıkları gidermiş olmaları, belirlenmiş olan sınırlamaları sağlayacaklarını beyan ve taahhüt etmeleri ve bu durumları belgelendirmeleri kaydıyla Konsey kararları uyarınca belirlenmiş olan kredi kullandırım sonlandırmalarının kelam konusu şirketler için kaldırılmasına karar verilmiştir.”